Verdens skrappeste rygelov i Spanien.

Søndag den 2. januar forvandlede den nye rygelov Spanien til et af verdens mest restriktive samfund for rygere. Kun nogle enkelte stater i USA har en lige så skrap lovgivning som den, Spanien kort før jul fik gennemført efter et års intens debat.

Den vigtigste nyhed er et totalt rygeforbud i alle lukkede offentlige rum. Det medfører bl.a. følgende:

• Der må ikke ryges inden for dørene i barer og restauranter. Forbudet omfatter også restauranter, som havde specielle lokaler til rygerne.
• Der må gerne ryges på åbne terrasser. Ifølge loven er en åben terrasse et sted, hvor der højst er to vægge og et tag.
• Rygezonerne i lufthavne og på togstationer er nedlagt.
• Der må ikke ryges i taxier, tog og busser – ikke engang i turistbusser med en åben tagterrasse.
• Der må gerne ryges i åbne offentlige installationer som fodboldstadioner og tyrefægterarenaer.
• I åbne offentlige rum, der hører til sygehuse, skoler og legepladser, er der rygeforbud. Dog er udendørs rygning tilladt i en universitetscampus.
• Hoteller må reservere op til 30 pct. af værelserne til rygere. Det skal altid være de samme værelser.
• Der indrettes specielle rygezoner i fængsler og psykiatriske anstalter.
• Rygerne har lov til at stifte rygeklubber, som skal drives på nonprofit basis uden ansatte. Kun registrerede medlemmer har adgang. Rygeklubberne må ikke forhandle produkter af nogen art, f.eks. spiritus.

Straffen for at overtræde rygereglerne er bøder som svinger fra 30 euro til 600.000 euro i meget grove tilfælde.

Den ny rygelov er en stramning af loven fra 2005, som aldrig kom til at fungere efter hensigten. Tobakken forsvandt ganske vist fra arbejdspladserne, men denne succes blev ikke fulgt op i barer og restauranter, hvor ideen med at give kunderne en valgmulighed aldrig kunne gennemføres.

I lokaler under 100 kvm. fik ejerne frit valg mellem rygning eller ikkerygning, og næsten alle valgte rygning af frygt for at miste kunder. Ejerne tog for givet at ikke-rygerne ville finde sig i ulemperne, som de altid havde gjort, selv om de udgør to tredjedele af Spaniens befolkning.

Med den ny rygelov skærer regeringen igennem og indfører et totalt rygeforbud. I lokaler på over 100 kvm. blev rygeforbudet i princippet indført i 2005, men med den vigtige undtagelse, at ejerne kunne installere separate rygelokaler. Fra starten var der vild forvirring om kravene til disse rygelokaler, eftersom loven blev administreret af de 17 autonomregioner, og de konservative regioner var meget mere lempelige end de socialistiske. Fra den 2. januar i år er der ikke længere nogen tvivl, men altså heller ikke nogen rygning.

Hotel- og restaurationsbranchen frygter et fald i omsætningen på ti pct. som følge af den ny lov. Omsætningsnedgangen vil udmøntes i et noget mindre fald i beskæftigelsen, men ikke desto mindre koste 50.000 arbejdspladser, hedder det. Brancheorganisationerne henviser til erfaringerne i Irland.

Som om rygerne ikke havde problemer nok, tog de også hul på det ny år med en stærk afgiftsstigning, som har fordyret udsalgsprisen på en pakke cigaretter med mere end syv pct. Det giver staten en hårdt tiltrængt merindtægt på 780 mio. euro.
 
Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net