Albanien

Historie

Albanerne tilhører den illyriske folkestamme. Omkring 1100 kæmpede Byzants og Sicilien om området, men i 1200-tallet kom det under græsk styre. I 1300-tallet kom det under Serbien og deltog på serbisk side i Slaget ved Kosovo Polje. Kortvarigt selstændigt under Skanderbeg i 1400-tallet, men i 1501 erobrede osmannerne den sidste del af landet. Efter osmannernes nederlag i Balkankrigene 1912-13, oprettedes fyrstendømmet Albanien i 1913. Under Første og Anden Verdenskrig blev landet besat af flere af de krigsførende parter, og i 1946 udråbtes Den Albanske Folkerepublik under ledelse af Enver Hoxha, der isolerede landet som en planøkonomisk, stalinistisk inspireret stat.

Ved Hoxhas død i 1985 indledtes en moderat reformkurs. Efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 tog demokratisering af det politiske liv yderligere fart, og en tilnærmelse mod markedsøkonomi iværksattes. Albanien regnes for Europas fattigste land og har siden 1991 været afhængig af nødhjælp.

Geografi
Albanien ligger i den sydøstlige del af Europa. Med et areal på 28.748 kvadratkilometer er Albanien knap halvt så stort som Danmark (43.090 km2). Landet grænser op til Grækenland i syd og Kosovo i nord. Desuden har landet 362 km kystlinje mod Adriaterhavet. Landskabet er mest bjerge og bakker og sletter langs med kysten. Hovedstaden hedder Tirana og den har 270.000 indbyggere  

Areal
28.748 km2  

Landegrænser
Grækenland 282 km, Makedonien 151 km, Montenegro 172 km, Kosovo 112 km  

Klima
Mildt tempereret, kolde overskyede våde vintre og varme klare tørre somre.  

Højeste og laveste punkt
Laveste punkt: Adriaterhavet 0m
Højeste punkt: Maja e Korabit (Golem Korab) 2,764 m 

Råstoffer
Råolie , naturgas, kul, bauxit, krom, kobber, jernmalm, nikkel og salt.

Naturkatastrofer
Jordskælv og tsunamier kan opstå langs den sydvestlige kyst; oversvømmelser; tørke.  

Miljø
Skovrydning, jorderosion, vandforurening fra industri og husstandsspildevand.


Befolkning  

Indbyggertal
2.986.952

Aldersfordeling
0-14 år: 23,1 % (mænd 440.528/kvinder 400.816)
15-64 år: 67,1 % (mænd 1.251.001/kvinder 1.190.841)
65 år og over: 9.8 % (mænd 165.557/kvinder 190.710)

Befolkningstilvækst
0,249 %

Fødsler
11,88 fødsler pr 1.000 indbyggere

Dødsfald
6,04 dødsfald pr 1.000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed
15,11 pr. 1.000 levendefødte

Fertilitetsrate
1,47 børn pr. kvinde

Forventet levetid
Mænd: 74,65 år
Kvinder: 80,11 år

Etniske grupper
Albanske 95 %, grækere 3 %, andre 2 % (Vlach, Roma (sigøjnere), serbere, makedonere, bulgarer)

Religion
Muslimer 70 %, Albanske ortodokse 20 %, romersk katolske 10 %  

Sprog
Albansk (officiel), græsk, Vlach, Romani, slaviske dialekter. 
 

Regering

Styreform
Albanien er en republik med etkammer-styre. Parlamentet (Kuvendi Popullor, "Folkeforsamlingen") vælges for fire år. Det har 140 medlemmer. Præsidenten er statsoverhoved og vælges af parlamentet for en femårsperiode. Den udøvende magt ligger hos ministerrådet, som ledes af en premierminister, der udnævnes af præsidenten. Premierministeren udnævner regeringsmedlemmerne, som skal godkendes af parlamentet. Det lokale styre er baseret på 12 amter, der vælges i direkte valg for tre år. Regeringen udnævner en repræsentant for hvert amt.

Statsoverhoved: Præsident Bamir Topi (siden 24. juli 2007)
Regeringsleder: Premiereminister Sali Berisha (siden 10. september 2005)  

Økonomi
Albanien er et af Europas allerfattigste lande med stor arbejdsløshed og handelsunderskud. Selvom regeringen forsøger at bekæmpe kriminalitet og vold er landet præget af korruption og organiseret kriminalitet, som begrænser de udenlandske investeringer. Også infrastrukturen er en hæmsko for økonomisk vækst.

Bruttonationalprodukt pr. indbygger
43 742,38 kr.

Arbejdsløshed
12, 7 %

Bemærk: dette er det officielle tal men det reelle tal nærmer sig 30 %.

Industri
Forarbejdning af fødevarer, tekstiler og beklædning, tømmer, olie, cement, kemikalier, minedrift, basismetaller og vandkraft.

Landbrugsprodukter
Hvede, majs, kartofler, grøntsager, frugt, sukkerroer, vindruer, kød og mejeriprodukter.

Eksport
7.3 milliarder

Eksportvarer
Tekstiler og fodtøj, asfalt, metaller og metallisk malm, råolie, grøntsager, frugt og tobak.

Største samhandelspartnere (eksport)
Italien 58,75 %, Grækenland 9,69 %, Østrig 6,73 %, Kina 5,68 %

Import
23,7 milliarder

Importvarer
Maskiner og udstyr, fødevarer, tekstiler og kemikalier.

Største handelspartnere (import)
Italien 29,94 %, Grækenland 14,05 %, Tyrkiet 7,1 %, Tyskland 6,9 %, Kina 5,39 %

Udlandsgæld
8,5 milliarder
 

Transport

Jernbaner
896 km 

Motor- og hovedveje
I alt 18.000 km 

Uasfalterede veje
10.980 km
Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net