Bolivia

Historie
To tusinde år før vor tidsregning var det område, som i dag er Bolivia, befolket af jordbrugere, kvæghyrder og samlerfolk. Der opstod forskellige kongedømmer, i hvis centrum Tiahuanaco-Huari civilisationen (600 fvt.-1000 evt.) udvikledes. Omkring år 800 ekspanderede Tiahuanaco-riget og dannede det første panandinske imperium. Omkring år 1100 koloniserede inkaerne, der stammede fra Cusco-dalen i det nuværende Peru, de øvrige andinske folk, og dannede en konføderation af stater kaldet Tahuantinsuyo - bedre kendt som inkariget.

Da spanierne i begyndelsen af det 16. århundrede ankom, strakte inkariget sig fra det sydlige Colombia over Ecuador og Peru til det nordlige Chile, og fra Titicaca-søen og højlandet til den nordlige del af Argentina. Endelig omfattede det udløberne fra Andeskæden og det østlige lavland. Det vurderes, at befolkningen i det nuværende Bolivia dengang lå på ca. 1 million, og at Tahuantinsuyo havde en samlet befolkning på 12-13 millioner.

I 1825 fik Bolivia sin uafhængighed. Landet fik sit navn efter frihedskæmperen Simon Boliviar. En stor del af den efterfølgende historie har bestået af en række kup, krige og borgerkrige. Indtil 1982 hvor der blev afholdt præsidentvalg, og en demokratiseringsproces blev påbegyndt. I december 2005 valgte bolivianere en bevægelse i retning af socialisme med Evo Morales som den første præsident af indiansk afstamning. Men siden han overtog embedet, er der kommet flere racemæssige og økonomiske spændinger mellem de indianske befolkninger i vestlige del af landet og den ikke-indfødte samfund i det østlige lavland på grund af hans omfattende reformer. I december 2009 blev præsident Morales genvalgt.


Placering
Det centrale Sydamerika, sydvest for Brasilien

Areal:
I alt: 1.098.581 km2
Land: 1.083.391 km2
Vand: 15.280 km2

Landegrænser
I alt: 6.940 km
Grænselande: Argentina 832 km, Brasilien 3.423 km, Chile 860 km, Paraguay 750 km, Peru 1.075 km

Kystlinje
0 km (indlandsstat)

Klima
Varierer med højdeforskellen: Fra fugtigt og tropisk til koldt og næsten udtørret

Naturgeografi
Andes-bjergene med højlandsslette (Altiplano), bakker, lavlandssletterne Amazon Basin

Højeste og laveste punkt
Laveste punkt: Rio Paraguay 90 m
Højeste punkt: Cerro Illimani 6.542 m

Råstoffer
Tin, naturgas, råolie, zink, tungsten, antimon, sølv, jern, bly, guld, tømmer 


Mennesker
Befolkning
10.118.683 

Aldersfordeling
0-14 år: 24,6 % (mænd 1.785.453 / kvinder 1.719.173)
15-64 år: 60,7 % (mænd 3.014.419 / kvinder 3.129.942)
65 år og derover: 4,6 % (mænd 207.904 / kvinder 261.904) 

Befolkningsvækst
1,694 % 

Fødsler
24,71 fødsler pr. 1.000 indbyggere

Dødsfald
6,85 dødsfald pr. 1.000 indbyggere

Spædbørnsdødelighed
42,16 dødsfald pr. 1.000 fødsler 

Forventet levetid
Hele befolkningen: 67,57 år
Mænd: 64,84 år
Kvinder: 70,42 år

Fertilitet
3 fødsler pr. kvinde

Etniske grupper
Quechua 30 %, aymara 25 %, mestizo (med blandet hvid og amerikansk-indiansk baggrund) 30 %, hvide 15 %

Religioner
Romersk katolske 95 %, protestanter (evangelske metodister) 5 %

Sprog
Spansk (officiel) 60,7 %, quechua (officiel) 21,2 % og aymara (officiel) 14,6, andre sprog 3,6 %

Bogligt niveau
(Definition: 15 år og opefter kan læse og skrive)
Hele befolkningen: 86,7 %
Mænd: 93,1 %
Kvinder: 80,7 % 


Regering
Styreform

Republik

Hovedstad
La Paz (regeringsby); Sucre (officiel hovedstad og hjemsted for domstolene)

Valgret
18 år

BNP
253,51 milliarder kr.

Arbejdsstyrke
I alt: 4,6 millioner
Fordelt på erhverv:
Landbrug: 40 %
Industri: 17 %
Servicefag: 43 % 

Arbejdsløshedsprocent
8,3 %

Industri
Minedrift, råolie, fødevarer, tobak, håndværk, beklædning

Jordbrugsprodukter
Minedrift, k affe, coca, bomuld, majs, sukkerrør, ris, kartofler; tømmer

Eksport
I alt: 33,31 milliarder kr.
Varer: naturgas, sojabønner, råolie, zink, tin
Samhandelspartnere: Brasilien 39,3 %, USA 13,2 %, Peru 7,6 %, Colombia 6,2 %, Argentina 5,4 %, Japan 5,3 %

Import
I alt: 28,41 milliarder kr.
Varer: olieprodukter, plast, papir, fly og flydele, fødevarer, biler, insekticider og sojabønner
Samhandelspartnere: Brasilien 26,6 %, Argentina 16,8 % USA 12,5 %, Peru 9,3 %, Chile 8,3 %

Udlandsgæld
33,43 milliarder kr.


Transport
Lufthavne
881

Jernbaner
I alt: 3.652 km  

Landeveje
I alt: 13.602 km
Asfalteret: 4.990 km
Ikke asfalteret: 8.612 km

Vandveje
10.000 km kommercielle, farbare vandveje

Havne
Ingen; Bolivia har dog fri adgang til havne i Argentina, Brasilien, Chile og Paraguay


Internationale konflikter
Bolivia har ønsket suverænitet over en korridor til Stillehavet siden landet mistede Atacama-området til Chile i 1884. Desuden strides Bolivia med Chile over retten til floden Rio Lauca

Ulovlige stoffer
Verdens tredje-største dyrker af coca (efter Colombia og Peru) med anslået 29.500 hektar under dyrkning i 2007.

Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net