Cambodia

Historie

Der, hvor det nuværende Cambodja ligger, blev en af verdens tidligst kendte stater, Funan, grundlagt ca. 1. årh. e.Kr. Riget blomstrede pga. kunstvandingslandbrug. Omkring år 800 blev det afløst af et Khmerrige med hovedstad i Angkorområdet. Her blev det kendte hindutempel Angkor Vat bygget. Omkring 1300 begynder riget at smuldre, og i de følgende århundreder er området genstand for pres og invasion fra thailandske og vietnamesiske dynastier. I 1863 bliver landet fransk protektorat. Under 2. Verdenskrig er landet invaderet af japanerne, men efter krigens afslutning vender franskmændene tilbage. Med stærk folkelig opbakning leder kong Sihanouk landet til selvstændighed i 1953. Krigen i Vietnam splitter landet, og i 1970 bliver Sihanouk styrtet ved kup af den proamerikanske general Lon Nol. Den anti-amerikanske kommunistiske guerilla Khmer Rouge vinder stor popularitet, og de tager magten i 1975. De indleder en maoistisk revolution med store tvangsforflyttelser, forfølgelser og henrettelser til følge. Flere års borgerkrig hersker, alt imens Sihanouk etablerer en eksilregering, der anerkendes af FN. I 1991 opnås våbenhvile, og i 1993 gennemføres FN-overvågede valg. Kort efter dannes en koalitionsregering med to af de tre stridende partier, og det bringer en vis stabilitet til landet. Kong Sihanouk bliver geninsat som statsoverhoved og de resterende Khmer Rouge styrker afleverer våbnene. Kort før valget i 1998 tager Hun Sen magten alene, og hans CCP parti bliver valgets vinder. Der er parlamentsvalg igen i juli 2003.

Geografi
Cambodja grænser til Thailand, Laos og Vietnam samt Thailandbugten. Arealet er på 181.000 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Phnom Penh.

Klima
Tropisk. Det er regnfuldt med en monsunsæson fra maj til november og en tør sæson fra december til april. Temperaturen varierer kun begrænset i forhold til årstiderne.

Miljø
Biodiversiteten falder i den vestlige del af landet pga. ulovlig tømmervirksomhed samt minedrift (særligt er fiskebestanden truet af mangrovesumpenes ødelæggelse). Erosion, mangel på drikkevand i landområderne, giftaffald fra Taiwan.

Befolkningen
Khmer udgør ca. 90 % af befolkningen, vietnamesere 5 %, kinesere 1 %, og de resterende 4 % er stammefolk langs grænsen mod Vietnam og Thailand. Det officielle sprog er khmer (95 %), hertil kommer vietnamesisk, kinesisk samt fransk og engelsk blandt de veluddannede. Der er i alt 19 sprog i Cambodja.  

Befolkning: 12,7 mio.

Befolkningstilvækst: 2,24 % pr. år

Fødsler: 33,9 pr. 1000 indbyggere

Dødsfald: 10 pr. 1000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed: 73,2 pr. 1000 fødsler

Fertilitet: 5,02 børn pr. kvinde

Forventet levetid: mænd: 55,2 år, kvinder: 59,5 år
Religion
95 % af befolkningen er Theravada-buddhister (heraf dog en del sekulære), de resterende 5 % er tilhængere af oprindelige religioner.

Styreform
Konstitutionelt monarki. Kong Sihanouk er statsoverhoved for livstid, Samdech Hun Sen fra Cambodian Peoples Party er premierminister. Der er parlamentsvalg i juli 2003.

Uafhængighed
Den 9. november 1953 (fra Frankrig)

Økonomi
Der er i øjeblikket en økonomisk vækst på ca. 5 % grundet fremgang i tekstilindustri og landbrugsproduktionen. Udenlandske investeringer i Cambodjas ikke særlig store industri er faldende, men til gengæld stiger indkomsten fra turisme voldsomt. Cambodja modtager store beløb i international bistand mod løfter om reformer mht. fattigdom, regeringsførelse og naturressourcer.

Befolkning under fattigdomsgrænsen: 36 %

Inflationsrate - prisindeks: 1,6 %

Arbejdsstyrke: 6 millioner (1998 anslået). Fordelt på erhverv: landbrug 80 %

Arbejdsløshedsprocent: 2,8 %

Industri: turisme, klæder, rismøller, fiskeri, træ og træprodukter, gummi, cement, ædelstensminedrift, tekstiler.

Landbrugsprodukter: ris, gummi, majs, grøntsager.

Eksport: 6,9 milliarder kroner
Varer: tømmer, klæder, gummi, ris, fisk.
Største samhandelspartnere: USA (46,6 %), Vietnam (26,1 %), Tyskland (5,6 %)

Import: 9,2 milliarder kroner
Varer: olieprodukter, cigaretter, guld, byggematerialer, maskineri, motorkøretøjer.
Største handelspartnere: Singapore (22,5 %), Thailand (19,8 %), Hong Kong (15,6 %)

Udlandsgæld: 13 mia. kroner

International økonomisk bistand pr. indbygger: ca. 225 kroner
Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net