Chile

Historie

Chile er i dag et af Sydamerikas mønsterlande med demokrati, politisk stabilitet og god økonomisk fremgang. Fra 1973 til 1990 var Chile ellers et militærdiktatur ledet af general Augusto Pinochet. I 1973 greb han magten ved et voldeligt militærkup, hvor den folkevalgte præsident, Salvador Allende, omkom. Pinochet sad på magten indtil 1990, hvor der igen blev holdt demokratiske valg.

Fornuftig økonomisk politik siden 1980'erne har været med til at sikre den stabilitet, som landet nyder i dag. I 2006 valgte chilenerne som de første i Sydamerika en kvindelig præsident, socialisten Michelle Bachelet. 

Før spanierne kom til Chile i 1500-tallet var landet domineret af inka-indianerne, mens araukaner-indianere dominerede landet mod syd. Indianerkulturerne gik til grunde med spaniernes ankomst. I de næste århundreder døde mange indianere under kampe mod europæerne og af europæiske sygdomme. Mange blandede ægteskaber mellem indfødte og de første erobrere skabte en ny befolkningsgruppe, mestizerne. Efter en årelang selvstændighedskrig erklærede landet sig selvstændigt i 1818.

Geografi

Chile er over 4000 km langt og ligger klemt ind mellem Andesbjergene og Stillehavet. Påskeøen (Rapa Nui) og en række andre øer i Stillehavet hører også til landet. Chile er verdens længste land, mens det kun er et par hundrede kilometer bredt. I nord er landet præget af tørre ørkenområder, mens den centrale del af landet med sit tempererede klima er velegnet til landbrugsdrift. Den sydlige del af Chile er koldere, og området er præget af skovområder og bjerge. Chile grænser op til Peru, Argentina og Bolivia og har desuden hele 6.435 km kystlinie. Landets hovedstad hedder Santiago.

Klima

Klimaet er tempereret med ørkenområder i den nordlige del af landet, middelhavsklima i midten og koldt og fugtigt i syd.

Miljø

Skovrydning ødelægger landskaber og biotoper. Luftforurening kommer fra industri og køretøjer. Urenset spildevand forurener floder og hav.

Årligt elforbrug pr. indbygger
2.511 kWh

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
3,36 tons 

Dagligt forbrug olie
228.000 tønder  

Årligt forbrug af naturgas
7,06 mia. kubikmeter

Befolkningen

Chile har i sammenligning med andre sydamerikanske lande en meget homogen befolkning. Majoriteten af befolkningen er efterkommere af tidligere spanske kolonister (93 procent), mens resten består af oprindelige folk og andre indvandrere.

Befolkning
16,3 mio.

Befolkningstilvækst
0,97 %

Fødsler
15,44 pr. 1000 indbyggere

Dødsfald
5,76 pr. 1000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed
8,8 dødsfald pr. 1000 fødsler  

Fertilitetsrate
2,02 børn pr. kvinde

Forventet levetid
Hele befolkningen: 76,77 år
Mænd: 73,3 år
Kvinder: 80,03 år

Sundhed

HIV-/AIDS-smittede
0,2 % eller 26.000 mennesker

Antal AIDS-dødsfald pr. år
1400

Adgang til rent drikkevand
93 %

Antal læger pr. 100.000 indbyggere
Oplysning ikke tilgængelig

Jernbanelinjer
6.585 km

Motor- og hovedveje
15.484 km

Uasfalterede veje
64.330 km

Uddannelse

Andel af befolkningen over 15 år, der kan læse og skrive, er 96,2 %.

Religion

Katolikker 89 %, protestanter 11 %

Styreform

Chile er en republik.

Økonomi

Chile har sammenlignet med sine nabolande en stabil økonomi, som er i vækst. Samtidig er arbejdsløsheden relativt lav, inflationsniveauet holdes nede på mellem 2 og 4 procent, og væksten for 2006 forventes at ligge mellem 5,25 og 6,25 procent.  

Møntfod
1 chilensk peso = 0,01 danske kroner

Befolkning under fattigdomsgrænsen
10 % af befolkningen lever for under 2 dollars om dagen.

Arbejdsstyrke
6,2 millioner

Fordelt på erhverv
Service 55,1 %, industri 38,6 %, landbrug 6,4 %.

Arbejdsløshedsprocent
8,1 %

Industri
Minedrift (kobber) fødevareforarbejdning, sværindustri, trævareproduktion og forarbejdning, transportudstyr, cement og tekstiler.

Landbrugsprodukter
Frugt, grønsager og vin.  

Eksport
170,5 mia. kroner

Eksportvarer
Kobber, frugt, grønsager, vin.

Største samhandelspartnere (eksport)
USA 14 %, Japan 11,4 %, Kina 9,9 %, Sydkorea 5,5 %, Holland 5,1 %, Brasilien 4,3 %, Italien 4,1 %, Mexico 4 %

Import
131,6 mia. kroner

Importvarer
Olie og olieprodukter, kemikalier, elektriske apparater og kommunikationsudstyr, industrielt produktionsudstyr, køretøjer, naturgas.

Største handelspartnere (import)
Argentina 16,8 %, USA 13,7 %, Brasilien 11,2 %, Kina 7,5 %

Udlandsgæld
251,97 mia. kroner

Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net