De Vestindiske Øer

Historie

De Vestindiske Øer (Saint Croix, Saint John og Saint Thomas) samt et antal mindre ubeboede øer har siden 1917 været amerikansk besiddelse under navnet US Virgin Islands.

Danske søfolk, som var udsendt af danske forretningsmænd, besatte i 1666 Sankt Thomas, der dengang var ubeboet. I 1672 grundlagde Vestindisk Kompagni en koloni på stedet og stod for plantagedrift og handel, indtil den danske stat i 1755 overtog øen. Sankt Jan (i dag Saint John) blev koloniseret i 1718, og i 1733 købte Danmark Sankt Croix af Frankrig.

På øerne blev der dyrket sukker, bomuld og tobak. Arbejdskraften bestod af afrikanske slaver. I 1754 bestod befolkningen på øerne af ca. 14.000 slaver og ca. 1750 hvide. De danske koloniherrers hårde behandling af slaverne og mangel på mad førte i 1733 til et blodigt oprør på Sankt Jan, som brutalt blev slået ned.

I 1700-tallet oplevede De Vestindiske Øer stor økonomisk fremgang, da Sankt Thomas' havn blev centrum for handelen i Caribien. Efter en periode med god økonomi sluttede det i 1800-tallet, på grund af faldende sukkerpriser, slaveriets afskaffelse og ændrede sejlruter efter dampskibenes indførelse. Det danske kolonieventyr var slut, og øerne gav nu den danske stat økonomiske tab.

Danmark forsøgte flere gange at sælge øerne, første gang i 1867, men uden held. Først under 1. Verdenskrig, da USA frygtede, at Tyskland ville forsøge at overtage øerne, lykkedes det at få dem afsat. Det blev afgjort ved en folkeafstemning i 1916, Danmarks første, hvor der var flertal for at sælge øerne til USA for 25 mio. dollar. Overdragelsen fandt sted i 1917.

Geografi

De Vestindiske Øer ligger i den nordlige ende af De Små Antiller i Det Caribiske Hav og Atlanterhavet. Øgruppen ligger cirka 80 kilometer fra Puerto Rico. Øerne, der har et samlet areal på 346 kvadratkilometer, er kendt for deres hvide sandstrande og strategiske havne, de er vulkanske og bakkede. Det højeste punkt er Crown Mountain, der ligger på Sankt Thomas (474m). Sankt Croix, den største af øerne, ligger længst mod syd og har et fladere terræn.    

Klima

Subtropisk, tempereret klima med østlige passatvinde, relativt lav luftfugtighed. Der er kun små udsving i temperaturen i løbet af året. Fra september til november er der regntid.

Miljø

Der er mangel på rent drikkevand på øerne.

Befolkningen

De Vestindiske Øer har i løbet af 1900-tallet oplevet en betydelig udvandring til USA og samtidig en omfattende indvandring fra bl.a. Puerto Rico og Den Dominikanske Republik. Det har medført, at det nu kun er ca. halvdelen af befolkningen, der er efterkommere af indbyggerne i det dansk-vestindiske kolonisamfund, hvor flertallet oprindelig var afrikanske slaver. Det har også betydet, at en voksende del af befolkningen er spansktalende. Engelsk er dog stadig hovedsproget og det officielle sprog.

Befolkning
108.605

Befolkningstilvækst
-0,12 %

Fødsler
13,96 fødsler pr. 1000 indbyggere

Dødsfald
6,43 dødsfald pr. 1000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed
7,86 døde pr. 1000 fødte.

Fertilitetsrate
2,17 børn pr. kvinde

Forventet levetid
Hele befolkningen: 79,05 år
Mænd: 75,24 år
Kvinder: 83,09 år

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
0

Hovedveje og uasfalterede veje
1.257 km. De Vestindiske Øer er det eneste sted i USA, hvor man kører i venstre side af vejen.

Uddannelse

90-95 % af befolkningen over 15 år kan læse og skrive

Religion

Den katolske kirke er den dominerende, men kolonitidens herrnhuterkirke og de lutherske, hollandsk reformerte og anglikanske kirker samt den mosaiske menighed udgør stadig en væsentlig del af trossamfundene.

Styreform

De Vestindiske Øer er inddelt i 3 administrative distrikter, der er delt op i 20 subdistrikter. Guvenør: Charles Wesley Turnbull. De vigtigste politiske partier er: Democratic Party of the Virgin Island, the Independent Citizens Movement (ICM), og the Republican Party of the Virgin Island. Selv om øerne hører under USA, har indbyggerne ikke ret til at stemme ved de amerikanske præsidentvalg.

Økonomi

Hovedindtægterne kommer fra turisme, der særlig er baseret på hovedstaden Charlotte Amalies position som en af verdens vigtigste krydstogthavne. Saint John er hjemsted for en mere eksklusiv turisme på grund af de usædvanlig attraktive strande. Normalt kommer der 2 millioner turister til øerne om året.

Møntfod
Amerikanske dollar. 1 dollar = 5,81 danske kroner

Arbejdsstyrke
48.900

Fordelt på erhverv
Landbrug 1 %, industri 19 %, service 80%

Arbejdsløshedsprocent
9,3 %

Industri
Turisme, olieraffinering, produktion af rom, byggeri, lægemidler, tekstiler, elektronik.

Landbrugsprodukter
Frugt, grønsager, durra, kvæg.

Eksportvarer
Olie produkter

Største samhandelspartnere (eksport)
USA og Puerto Rico

Import
Oplysning ikke tilgængelig

Importvarer
Råolie, fødevarer, forbrugsvarer, byggematerialer.

Største handelspartnere (import)
USA og Puerto Rico
Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net