Ecuador

Historie

I 1830 faldt det store daværende rige Colombia fra hinanden og blev opdelt i Ecuador, Venezuela og det nuværende Colombia. Mellem 1904 og 1942 var Ecuador involveret i en række konflikter med sine nabolande, som resulterede i, at Ecuador tabte en del landområder. I 1995 var Ecuador igen i krig om en grænsedragning, denne gang med Peru, der varede indtil 1999. I 2004 kunne Ecuador fejre 25 års-jubilæum med civile regeringer; det har dog været 25 år med politisk ustabilitet - siden 1996 har der siddet syv forskellige præsidenter på landets toppost.

I 2003 blev præsident Lucio Gutiérrez valgt med absolut flertal uden at være tilknyttet de traditionelle partier på et program om udbedring af den sociale ulighed og afskaffelse af korruption. Gutiérrez havde i begyndelsen af sin embedsperiode støtte fra de indianske organisationer, men da han kort efter løb fra sine valgløfter, forlod de samarbejdet. Efter at have afsat højesteret på grund af dens politiske sammensætning blev han efter folkeligt pres afsat af kongressen den 20. april 2005 under beskyldninger for magtmisbrug. Den 21. april 2005 indsattes den hidtidige vicepræsident Alfredo Palacio i præsidentembedet for den resterende del af præsidentperioden, der udløber i januar 2007.

Geografi

Ecuador ligger i den vestlige del af Sydamerika, med grænse til Stillehavet, mellem Colombia og Peru. Landet har 2.237 km kystlinje og er i besiddelse af naturressourcer som olie, fisk, tømmer og vandkraft. Hovedstaden er Quito, og landets areal er 256.270 kvadratkilometer.

Klima

Klimaet er tropisk langs kysten, men bliver køligere inde i landet i de højereliggende områder, og er tropisk i regnskoven i lavlandet.

Miljø

Rydning af skov, ørkendannelse, forurening af vandet, forurening fra olie-produktionen der ender i sårbare områder omkring Galapagos-øerne.

Årligt elforbrug pr. indbygger
5.235 KWh pr. indbygger   

Årlig CO2-udledning pr. indbygger
1,6 tons    

Dagligt forbrug af olie
155,000 tønder om dagen

Årligt forbrug af naturgas
50 millioner kubikmeter

Befolkningen

Befolkningen består af 65 % mestizer (blandet befolkning af indianere og hvide) og 25 % indianere. Hovedsproget er spansk, herudover indianske sprog, hvoraf quechua er det mest udbredte.

Befolkning
13,3 millioner

Befolkningstilvækst
1,5 % pr. år

Fødsler
22,29 pr. 1000 indbyggere

Dødsfald
4,23 pr. 1000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed
27 pr. 1000 fødsler

Fertilitetsrate
2,8 børn pr. kvinde

Forventet levetid
Hele befolkningen: 76,42 år
Mænd: 73,55 år
Kvinder: 79,43 år

Sundhed

HIV-/AIDS-smittede
0,2 % eller 21.000 mennesker

Antal AIDS-dødsfald pr. år
1700

Adgang til rent drikkevand
85 %

Jernbanelinjer
966 km

Motor- og hovedveje
7.287 km

Uasfalterede veje
35.910 km

Uddannelse

91 % af befolkningen over 15 år kan læse og skrive

Religion

95 % af indbyggerne i Ecuador er katolikker.

Styreform

Republik.

Økonomi

Ecuador indførte i 2001 US dollar som den officielle møntfod, hvilket har haft en god indflydelse på økonomien, der siden har udviklet sig positivt - også hjulpet på vej af, at Ecuador er rigt på olie og god landbrugsjord. Ecuador blev medlem af WTO i 1996. Udenrigshandelen balancerer stort set, både på grund af de høje oliepriser og på grund af pengeoverførsler fra de cirka 2 millioner ecuadorianere, der arbejder i udlandet. Ecuador indledte i maj 2004 sammen med Peru og Colombia forhandlinger om en frihandelsaftale med USA.

Møntfod
Dollaren blev indført som møntenhed i 2001. 1 US Dollar = 5,84 danske kroner

BNP
BNP pr. indbygger er 20.654 danske kroner

Befolkning under fattigdomsgrænsen
41 % af befolkningen lever for mindre end 2 dollars om dagen.

Fordelt på erhverv
Service 68 %, industri 24 %, landbrug 8 %

Arbejdsløshedsprocent
9,7 %

Industri
Olie, fødevareproduktion, tekstiler, trævarer.

Landbrugsprodukter
Bananer, kaffe, kakao, ris, kartofler, tapioka, sukkerrør, kvæg, får, svin, mejeriprodukter, fisk, rejer.

Eksport
53,79 mia. kroner

Eksportvarer
Benzin, bananer, blomster, rejer.

Største samhandelspartnere (eksport)
USA 42,9 %, Panama 14,3 %, Peru 7,9 %, Italien 4,6 %

Import
49,19 mia. kroner

Importvarer
Befordringsmidler, medicin, udstyr til telekommunikation, elektricitet.

Største handelspartnere (import)
USA 16,5 %, Colombia 14,1 %, Kina 9,2 %, Venezuela 7,1 %, Brasilien 6,5 %, Chile 4,6 %, Japan 4,5 %, Mexico 4,3 %

Udlandsgæld
106,6 mia. kroner

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
International økonomisk bistandsydelse pr. indbygger: 96,69 danske kroner
Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net