Indien

Historie

Indien er hjemsted for nogle af verdens ældste kulturer. Landet har aldrig selv ført erobringskrige mod fremmede lande, men er gang på gang blevet invaderet af erobrerfolk udefra. Muslimer trængte ind i regionen allerede fra 800-tallet e. Kr., og siden fulgte europæiske handlende i slutningen af 1400-tallet. Det engelske ostindiske kompagni, grundlagt år 1600, udviklede sig til Indiens betydeligste magtfaktor i 1800-tallet. Flere opstande blev slået ned af den britiske hær, og i 1858 blev Indien lagt direkte ind under den engelske krone, mens kompagniet blev nedlagt. Efter 1. Verdenskrig voksede selvstændighedsbevægelserne frem, ledet af Mahatma Gandhi, hvis ikke-voldelige, civile ulydighedskampagne fik stor gennemslagskraft. Indien opnåede fuld uafhængighed d. 15. august 1947. Pakistan blev udskilt, og grænsedragningen mellem de to lande har siden affødt flere væbnede konflikter.

Den første regeringsleder 1947-64, Jawaharlal Nehru, gjorde Kongrespartiet til det førende parti og etablerede en stærk centralmagt i Delhi. Han forsøgte at forene de store folkelige, nationale og religiøse modsætninger gennem sin "enhed i mangfoldigheden"-politik.

Hans linje blev videreført af Indira Gandhi, der blev myrdet i 1984. Hun efterfulgtes af sin søn, Rajiv Gandhi, der selv blev myrdet under en valgkamp i 1991. Gennem 1990'erne har Kongrespartiet tabt terræn, især til det hindunationalistiske parti, med en mere ustabil politisk linje til følge. Udenrigspolitisk præger stridighederne mellem Indien og Pakistan om Kashmir-provinsen landets politiske situation.

Geografi

Indien ligger ud til det Arabiske Hav, Det Indiske Ocean og det Bengalske Hav. Det grænser til Pakistan, Kina, Nepal, Bhutan, Myanmar og Bangladesh. Landet er på 3.287.590 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder New Delhi. Indien er delt op i 25 delstater samt 7 territorier.

Klima

Tropisk på nær Himalaya-områderne. Monsunsæson fra juni til september samt vintermonsun i januar og februar. Forår, sommer og efterår er meget varme, vintertemperaturen varierer meget i forhold til geografi.

Miljø

Skovrydning, erosion, overgræsning, ørkenspredning, luftforurening pga. industrielle udslip og biludstødning, vandforurening pga. spildevand og pesticider. Hanevandet er ikke drikkeligt, og den voldsomme befolkningstilvækst overbelaster de naturlige ressourcer.

Befolkningen

72 % af befolkningen er indo-europæisk. Hertil kommer 25 % dravider samt 3 % mongoloide og andet. Engelsk har status som associeret sprog, men er i realiteten det vigtigste sprog for national, politisk og handelsmæssig kommunikation. Hindi er det officielle sprog og første sprog for 30 % af befolkningen. Bengalsk, telugu, marathi, tamilsk, urdu, gujarati, malayalam, kannada, oriya, punjabi, assamese, kashmiri, sindhi, sanskrit samt hindustani (en almindelig variant af hindu og urdu) er alle officielle sprog og tales i vide kredse i det nordlige Indien. 24 sprog tales hver af en million eller flere personer; desuden findes adskillige andre sprog og dialekter, oftest gensidigt uforståelige. Der er i alt 387 sprog i Indien.

Befolkning
1,046 milliarder

Befolkningstilvækst
1,4 % pr. år

Fødsler
22,01 pr. 1000 indbyggere

Dødsfald
8,18 pr. 1000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed
54,63 pr. 1000 fødsler

Fertilitetsrate
2,73 børn pr. kvinde

Forventet levetid
Hele befolkningen: 64,71 år
Mænd: 63,9 år
Kvinder: 65,57 år

Sundhed

HIV-/AIDS-smittede
0,5 % eller 5,1 mio. mennesker

Antal AIDS-dødsfald pr. år
310.000

Andre sygdomme
Højrisikoland. Mad- eller drikkevandsbårne sygdomme: bakteriel og protozoel (amøbe) diarré, hepatitis A og tyfus. Sydomme der smitter fra dyr: rabies. Herudover er der høj risiko for dengue-feber, malaria og japansk hjernehindebetændelse i nogle områder.

Adgang til rent drikkevand
83 %

Jernbanelinjer
63.518 km

Motor- og hovedveje
2.411.001 km 

Uasfalterede veje
1.440.439 km

Uddannelse

70,2 % af mændene og 48,3 % af kvinderne over 15 år kan læse

Religion

Størstedelen af befolkningen er hinduer, 81,3 %. De øvrige er muslimer 12 %, kristne 2,3 %, sikher 1,9 % og andre religioner såsom buddhister, jainister, parsere, animister m.fl. 2,5 %

Styreform

Indien er en forbundsrepublik med 29 delstater og 6 unionsterritorier. Landet er verdens største parlamentariske demokrati med folkevalgte parlamentariske forsamlinger på såvel unions- som delstatsplan. Den lovgivende magt ligger hos parlamentet, som har to kamre, overhuset, Rajya Sabha, og underhuset, Lok Sabha. Parlamentsvalg finder sted i enkeltmandskredse (britiske system) efter en forudgående valgkamp. Der er adskillige nationale politiske partier i Indien, hvortil kommer et stort antal regionale og lokale partier. Præsident: APJ Abdul Kalam siden 25. juli 2002, premierminister: Dr. Manmohan Singh (Kongres partiet) siden 22. maj 2004.

Økonomi

I 1991 indledte Indien en omfattende reform af økonomien med betydelige liberaliseringer. Dette medførte en vækstrate på 6 % i de følgende år. Væksten faldt en smule efter krisen i 1997, og hertil kommer, at den spændte situation mellem Indien og Pakistan har været en trussel for udenlandske investeringer. I dag er Indiens økonomi en af verdens mest dynamiske. Vækstraten var i 2003 på 8,2 % og valutareserverne nåede et rekordniveau. Specielt servicesektoren er i fremgang. Denne sektor bidrager med halvdelen af BNP og har på grund af brancher som IT og bioteknologi bidraget betydeligt til den økonomiske vækst. Regeringen søger at fastholde den økonomiske vækst gennem et øget investeringsniveau i både den offentlige og private sektor og ved at tiltrække udenlandske investeringer. Problemet i den indiske økonomi er især den meget store statsgæld, hvortil renterne udgør 25 % af statens faste udgifter.

Møntfod
1 indisk rupee = 0,13 kroner

Befolkning under fattigdomsgrænsen
25 %

Arbejdsstyrke
496,4 millioner

Fordelt på erhverv
Landbrug 60 %, industri 17 %, service 23 %

Arbejdsløshedsprocent
9,9 %

Industri
Tekstiler, kemikalier, forarbejdning af fødevarer, stål, transportudstyr, cement, minedrift, olie, maskiner, software.

Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net