Japan

Historie

De første mennesker i Japan var jægere, der indvandrede fra Sibirien for 15.000 år siden. Landet samledes under de første kejsere ca. 500 e.Kr. og prægedes stærkt af den kinesiske kultur. De følgende århundreder styres landet af forskellige kejsere og, i perioder, af shoguner (overgeneraler).

Landet bliver feudaliseret omkring 1200-tallet, og i midten af 1500-tallet ankommer de første europæiske handelsmænd. Landet afskærmer sig fra omverdenen i 1600-tallet, og denne isolationspolitik opretholdes i over 200 år. Amerikanerne gennemtrumfer åbningen af flere japanske havne i 1853, og de følgende årtier gennemgår landet politiske reformer, der munder ud i en forfatning.

I 2. Verdenskrig deltager japanerne på tyskernes side og invaderer store dele af Asien. Amerikanerne kaster i 1945 to atombomber i hhv. Hiroshima og Nagasaki, hvorefter Japan overgiver sig. Indtil 1951 okkuperer USA landet, der gennemgår en demilitarisering og demokratisering med kraftig økonomisk vækst til følge.

Indenrigspolitik
Parlamentet (Diet) består af to kamre: Underhuset, hvis stemmer er afgørende i de fleste forhold, herunder for hvem der bliver premierminister, har 480 medlemmer, der vælges for højst fire år ad gang. Premierministeren kan når som helst udskrive valg.

Det centrum-højreorienterede Japans Liberale Demokratiske Parti (LDP) har med to kortvarige undtagelser haft regeringsmagten i hele efterkrigstiden. LDP har siden september 2005 haft 295 mandater i Underhuset. Sammen med koalitionspartneren Nyt Komeito råder regeringen over de 2/3 af stemmerne, hvormed de i henhold til forfatningen kan tilsidesætte Overhusets beslutninger. Det største oppositionsparti, Japans Demokratiske Parti, har 113 mandater. Herudover består oppositionen af en række mindre partier (bl.a. Det Socialdemokratiske Parti og Det Kommunistiske Parti).

Taro Aso er den tredje premierminister i træk udpeget uden udskrivning af valg til Underhuset. Han har tidligere beklædt flere ministerposter, herunder som udenrigsminister under Koizumi.


Geografi
Japan ligger øst for Korea i Stillehavet og Det Japanske Hav. Landet er en øgruppe med fire store og adskillige mindre øer. Arealet er på 377.812 kvadratkilometer, og hovedstaden (beliggende på øen Honshu) hedder Tokyo.

Klima
Varierer fra tropisk i syd til køligt tempereret i nord.

Miljø
Luftforurening og syreregn pga. udslip fra kraftværker, forsuring af søer og vandreservoirer, udtømning af tropiske tømmerressourcer og fiskeressourcer pga. voldsomt forbrug.

Befolkningen
99 % af befolkningen er etniske japanere - den resterende 1 % er koreanere, kinesere, brasilianere, filippinere m.fl. Det officielle sprog er japansk, som tales af praktisk taget hele befolkningen. Herudover taler små grupper bl.a. engelsk, kinesisk, koreansk m.m. Der er i alt 15 sprog i Japan.

Befolkning: 127,07 mio.

Befolkningstilvækst: -0,2 % pr. år

Fødsler: 7,9 pr. 1000 indbyggere

Dødsfald: 9,3 pr. 1000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed: 2,8 pr. 1000 fødsler

Fertilitet: 1,2 børn pr. kvinde

Forventet levetid: mænd: 78,8 år, kvinder: 85,6 år

Uddannelse
99 % af befolkningen over 15 år kan læse.

Religion
Shintoisme 83,9 %, buddhisme 71,4 %, kristne 2 %, andre 7,8 %. Tallet overstiger 100 %, da mange er tilhængere af både shintoisme og buddhisme.

Styreform
Konstitutionelt monarki. Statsoverhoved: Kejser Akihito (siden 1989). Kejseren har ingen reel politisk magt, han er blot det repræsentative overhoved for staten.

Uafhængighed
År 660 f.Kr. blev landet grundlagt af Kejser Jimmu og har aldrig været koloniseret.

Økonomi
Japan oplevede sin egen krise i midten af 1990'erne og blev som følge af konsolideringerne derfra ikke så hårdt ramt af den igangværende finansielle og økonomiske krise. Heller ikke de japanske banker går dog helt fri i længden, og regeringen har løbende foretaget mindre, strategiske indgreb i markedet for at forhindre tilløb til uro eller panik.

Den finansielle krise har til gengæld hurtigt sat sine spor på Japans økonomiske vækst, især gennem svækkelsen af japansk eksport. Japan registrerede således i august 2008 det første handelsunderskud i 26 år. Økonomien var i forvejen hårdt prøvet af globale prisstigninger på råvarer og energi, der især belaster små - og mellemstore virksomheder og forbrugerne. Regeringen har vedtaget en større hjælpepakke på 11,7 trillioner JPY, der bl.a. indeholder øget långivning til små og mellemstore virksomheder.

Grundet den parlamentariske situation vil budgetgrundlaget for den nye pakke dog næppe blive vedtaget før tidligst i 2009. 

Arbejdsstyrke: 66,15 millioner
Fordelt på erhverv: landbrug 4,4 %, industri 27,9 %, service 66,4 %

Arbejdsløshedsprocent: 4,2 %

Eksport: 778 milliarder dollars
Varer: motorkøretøjer, kontormaskiner, kemikalier, halvledere.
Største samhandelspartnere: USA (20,1 %), Kina (15,3 %), Sydkorea (7,6 %), Taiwan 6,3 %

Import: 696 milliarder dollars
Varer: maskiner og udstyr, brændstof, madvarer, kemikalier, tekstiler.
Største handelspartnere: Kina (20,5 %), USA (11,6 %), Saudi Arabien (5,7 %)

Udlandsgæld: 1,5 billion dollars.
Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net