Kina

Historie
Allerede 1650 f.Kr. bliver det første dynasti, Shangdynastiet, grundlagt, og herefter følger godt 3500 år med forskellige dynastier. Europæerne ankommer til landet omkring 1500 e.Kr. og indleder handelsrelationer. Qingdynastiet falder i 1912, da Sun Yat-Sen bliver præsident og grundlægger Kina som republik. I de følgende år udspiller der sig voldsomme interne magtkampe mellem stridende lokale ledere og en øget japansk tilstedeværelse i landet. Efter 1. Verdenskrig opstår Kinas Kommunistiske Parti som oprør mod japansk indflydelse og mod de traditionelle konfucianske værdier. Slagordet er kulturel fornyelse. I 1920'erne kæmper Sun Yat-Sens parti GMD (med Chiang Kai-Shek i spidsen) og kommunisterne om magten. Denne borgerkrig bliver yderligere kompliceret af en japansk invasion i 1931, som de to kæmpende parter må gøre fælles front mod. Efter Japans kapitulation i 1945 fortsætter krigen mellem GMD og kommunistpartiet, som sidstnævnte vinder med Mao Zedong i spidsen. Chiang Kai-shek flygter til Taiwan i 1949 og danner eksilregering. Kommunistpartiet har haft magten i landet siden, men efter at Deng Xiaoping blev premierminister i 1976, har den kinesiske regering taget afstand fra flere af Maos radikale tiltag - bl.a. hans kampagne om industriel omstrukturering, "Det Store Spring Fremad", der medførte 20 mio. menneskers død af hungersnød. Også Maos 'Kulturrevolution', der indebar massive angreb, fængslinger og henrettelser af alle kritiske kræfter, er siden blevet fordømt. Dengs politik forvandlede landet fra et totalitært til et autoritært land, hvor den enkelte borger har større frihed og sikkerhed. Landet har gennemgået store økonomiske reformer, og de internationale relationer med bl.a. USA er normaliseret. I 1989 samledes tusindvis af studenter på Den Himmelske Freds Plads midt i Beijing for at kræve gennemgribende reformer. De fik støtte af mange andre samfundsgrupper, men demonstrationen blev slået brutalt ned natten mellem 4. og 5. juni samme år. I de følgende år var Kina delvist isoleret og reformerne stod stille, men så tog de igen fart og Kina gennemlever nu en voldsom økonomisk vækst - 7-10 pct. årligt. I forbindelse med sygdommen SARS, der ramte mange lande i foråret 2003, indrømmede den nye regering, at der var blevet begået en fejl. Og det var helt nye toner i Kina.

Geografi
Landet grænser til Rusland, Mongoliet, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan, Myanmar/Burma, Laos og Vietnam. Det har kyster ud til Det Gule Hav, Det Østkinesiske Hav og Det Sydkinesiske Hav. Arealet er på 9,6 millioner kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Beijing.

 

Klima
Ekstremt varierende - lige fra tropisk i syd til subarktisk i nord.

 

Miljø
Luftforurening (drivhusgasser) fra kul, syreregn, vandmangel, vandforurening fra ikke-renset affald, skovrydning, tab af ca. 1/5 af landbrugsjorden (pga. erosion og økonomisk udvikling), ørkenspredning, handel med truede dyrearter. Kina har underskrevet, men ikke ratificeret Kyoto-protokollen.

Befolkningen
Størstedelen af befolkningen er Han-kinesere (91,9 pct.). Hertil kommer mange etniske minoritetsgrupper som f.eks. zhuang, uygur, hui, yi, tibetanere, miao, manchu, mongoler, buyi, koreanere m.fl. (8,1 pct.) Hovedsproget er mandarin, som 93,5 pct. af befolkningen taler. Der er 55 officielle minoritetssprog i landet, heriblandt cantonesisk, shanghainesisk, minbei, minna, xiang, hakka m.fl. Kina har i alt 201 sprog.

Befolkning
1,3 milliarder

Befolkningstilvækst
0,73 pct. pr. år

Fødsler
14,5 pr. 1000 indbyggere

Dødsfald
7,0 pr. 1000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed
36,6 pr. 1000 fødsler

Fertilitetsrate
1,83 børn pr. kvinde

Forventet levetid
mænd: 68,9 år, kvinder: 73,3 år

Jernbanelinjer
71.600 km

Motor- og hovedveje
1.402.698 km

Uasfalterede veje
1.088.494 km

Uddannelse
91,7 pct. af mændene og 76,3 pct. af kvinderne over 15 år kan læse

Religion

Ifølge officielle statistikker er landet ateistisk. Der er dog store grupper af aktive buddhister, taoister, konfucianister, muslimer, kristne og jøder.
Økonomi
De sidste to årtier har landet gennemgået intens økonomisk udvikling med en vækstrate på 9-10 pct. Landet forventes fortsat at have en vækst på over 7 pct. De økonomiske reformer har medført stor social ulighed til trods for den formelle ideologi om socialisme.

Møntfod
1 kinesisk yuan renminbi = 0,71 kroner

Befolkning under fattigdomsgrænsen
10 pct.

Arbejdsstyrke
706 millioner

Fordelt på erhverv
landbrug 50 pct., industri 23 pct., service 27 pct.

Arbejdsløshedsprocent
i byområder: 10 pct., i landområderne er arbejdsløsheden højere.

Industri
jern og stål, kul, maskinbyggeri, krigsudrustning, tekstiler og klæder, olie, cement, kemisk gødning, fodtøj, legetøj, madforarbejdning, biler, elektroniske forbrugsvarer, telekommunikation.

Landbrugsprodukter
ris, hvede, kartofler, durra, jordnødder, te, hirse, byg, bomuld, oliefrø, svinekød, fisk.

Eksport
1970,8 mia. kroner

Eksportvarer
maskiner og udstyr, tekstiler, tøj, fodtøj, legetøj og sportsudstyr, mineralske brændstoffer.

Største samhandelspartnere (eksport)
USA 24,4 pct., Hong Kong 17,5 pct., Japan 16,9 pct.

Import
1716,1 mia. kroner

Importvarer
maskiner og udstyr, mineralske brændstoffer, plastic, jern og stål, kemikalier.

Største handelspartnere (import)
Japan 17,6 pct., Taiwan 11,2 pct., USA 10,8 pct.

Udlandsgæld
664,5 mia. kroner

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
ca. 13 kroner
Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net