Rwanda

Historie
Rwanda var oprindeligt beboet af pygmæer. Senere indvandrede hutuer, og i 1300-tallet fulgte de første af tutsi-folket. I 1400-tallet grundlagde tutsierne et kongedømme i nærheden af det nuværende Kigali. På trods af at tutsierne gennem hele Rwandas kendte historie har været i undertal i forhold til hutuerne, bredte dette kongerige sig til at dække næsten hele Rwanda, hvilket skyldes tutsiernes organiserede og meget hierarkiske samfund. Med tiden kom kategorierne hutu og tutsi til at dække over social status - tutsi for høj og hutu for lav status - snarere end etnisk tilhørsforhold. Efter at have været under tysk herredømme i en kortere periode, overtog Belgien efter Første Verdenskrig området (under navnet Rwanda-Burundi) og administrerede det fra Congo. Den belgiske koloniadministration udnyttede og forstærkede skellene mellem hutuer og tutsier gennem at favorisere tutsierne som en elite.

I 1959 væltede hutuerne den siddende tutsi-konge og sendte over 150.000 tutsier på flugt. Efter en blodig borgerkrig trak belgierne sig tilbage,   og Rwanda blev udråbt som selvstændig stat i 1962 under en hutu-ledet regering. I 1990 gik en hær bl.a. bestående af eksil-tutsier over grænsen fra Uganda, men blev slået tilbage. Denne invasion skabte en bølge af vold og politisk uro. I 1991 blev der indført en demokratisk forfatning ,og fredsforhandlinger blev indledt med FPR (Rwandas Patriotiske Front, også kendt under forkortelsen RPF), der stod bag invasionen et år tidligere, ligesom eksil-tutsierne fik lov at vende hjem. I april 1994 blev Rwandas og Burundis præsidenter dræbt, da deres fly blev skudt ned i nærheden af Kigali. Det blev indledningen til et folkemord, hvor man skønner, at over 800.000 tutsier og moderate hutuer blev dræbt. Tutsi-oprørerne nedkæmpede efterfølgende hutu-regimet, hvilket fik ca. 2 mio. hutuer til at flygte til nabolandene af frygt for, at tutsierne skulle hævne folkemordet. De fleste flygtninge er vendt tilbage, men ca. 10.000 er blevet i DR Congo og har skabt en ekstremistgruppe, der vil vinde herredømmet over Rwanda tilbage. I dag styres landet totalitært af FPR, som sidder solidt på magten efter en stor sejr i parlamentsvalget i 2003, som fik kritik af EU-observatører for uregelmæssigheder, men dog blev godkendt.

På trods af massiv international hjælp og politiske reformer kæmper Rwanda stadig med at skabe investeringer og øge landbrugsproduktionen. Tutsiernes politiske dominans og centralisering af magten i Kigali, hutu-ekstremisterne langs grænsen og deltagelsen i to krige i DR Congo gør det samtidig svært for Rwanda at opnå forsoning og stabilitet i landet.

Geografi
Hovedsageligt græsbeklædt højland og bakker. Mod vest bjergrigt. Landet er faldende fra vest mod øst.

Placering
Rwanda ligger i Centralafrika med grænser til Burundi, DR Congo, Tanzania og Uganda.

Areal
26.338 km²

Hovedstad
Kigali (650.000 indbyggere)

Højeste punkt
Karisimbi-vulkanen 4.519 m over havets overflade.

Laveste punkt
Rusizi-floden 950 m over havets overflade.

Klima
Tempereret. To regntider (februar til april og november til januar). I bjergene er der mulighed for frost og sne.

Befolkningen

Befolkningsgrupper
Hutuer 84 pct., tutsi 15 pct., twa (pygmæer) 1 pct.

Sprog
Officielle sprog: kinyarwanda, fransk og engelsk; bantu, kiswahili/swahili (bruges i handelsområder).

Befolkningstal
8,4 mio.

Befolkningstilvækst
2,43 pct

Fødsler
40,6 fødsler pr. 1.000 indbyggere

Dødsfald
16,32 dødsfald pr. 1.000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed
91,23 dødsfald pr. 1.000 levendefødte

Fertilitetsrate
5,49 fødte børn pr. kvinde

Forventet levetid
Hele befolkningen: 46,96 år.
Mænd: 45,92 år.
Kvinder: 48,03 år

Sundhed
HIV/AIDS-smittede
5,1 pct. eller 250.000 mio. mennesker

Antal AIDS-dødsfald pr. år
22.000

Andre sygdomme
Højrisikoland. Mad- eller drikkevandsbårne sygdomme: bakteriel diarré, hepatitis A og tyfus. Herudover er der høj risiko for malaria.

Adgang til rent drikkevand
41 pct.

Antal læger pr. 100.000 indbyggere
0,13

Antal sygeplejersker pr. 100.000 indbyggere
20,97

Uddannelse
29,6 pct. analfabeter

Motor- og hovedveje, asfalterede
996 km

Uasfalterede veje
11.004 km

Religion
Romersk-katolsk 56,5 pct., protestanter 26 pct., adventister 11,1 pct., muslimer 4,6 pct., indfødte religioner 0,1 pct., ingen religion 1,7 pct.

 

Styreform
Republik. Flerpartisystem.

Økonomi
Rwanda er et fattigt landbrugsland, hvor ca. 90 pct. af befolkningen arbejder i landbruget, hovedsagelig med produktion til eget forbrug. Landet er det tættest befolkede land i Afrika og har kun få naturressourcer og en minimal industri. Folkedrabet i 1994 formindskede landets sårbare økonomiske base, forarmede befolkningen (især kvinderne) og ødelagde landets muligheder for at tiltrække private og udenlandske investeringer. Der er dog nu fremgang at se, og man er ved at nærme sig et økonomisk niveau på højde med før 1994. På trods af et frugtbart økosystem kan fødevareproduktionen ikke altid følge med befolkningsvæksten. Energimangel og uro i nabolandene kan mindske den økonomiske vækst i 2005.

Befolkning under fattigdomsgrænsen
60 pct.

Arbejdsstyrke
4,6 mio.

Arbejdsstyrke fordelt på erhverv
Landbrug 90 pct.

Industri
Cement, landbrugsprodukter, drikkevarer, sæbe møbler, plasticvarer, tekstiler og cigaretter.

Landbrugsprodukter
Kaffe, te, pyrethrum (insektmiddel), bananer, bønner, durra, kartofler og kreaturer.

Eksport
429,8 mio. kr.

Eksportvarer
Kaffe, te, huder, tinmalm.

Største samhandelspartnere (eksport)
Indonesien 35,4 pct., Kina 7,1 pct., Tyskland 3,4 pct.

Import
1,6 mia. kr.

Importvarer
Fødevarer, maskiner og tilbehør, stål, råolie, cement og bygningsmaterialer.

Største handelspartnere (import)
Kenya 21,9 pct., Tyskland 7,8 pct., Belgien 7,7 pct., Uganda 5,9 pct., Frankrig 5,9 pct.

Udlandsgæld
8,0 mia. kr.

International økonomisk bistand pr. indbygger
279 kr.

Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net