Sydafrika

Historie

Før koloniseringen af Sydafrika var området befolket af san-folket, som var jægere og samlere, khoi-folket, som var kvæghyrder og bantu-stammerne, som var agerbrugere. I 1600-tallet begyndte bl.a. hollandske og engelske skibe at bruge den naturlige opankringsplads under Taffelbjerget ved Kap det Gode Håb til proviantering. Og i midten af 1600-tallet etablerede det hollandske Forenede Ostindiske Kompagni (VOC) en fast handelsstation. Handelsstationen tiltrak flere europærer og antallet af hvide indbyggere i Kapkolonien voksede fra 2000 i 1707 til 10.000 i 1780. Englændere besatte Kapkolonien i 1806, og Storbritannien sikrede sig kontrol med hele landet efter Boerkrigen 1899-1902.
I 1910 blev Den Sydafrikanske Union oprettet af Boerne og de engelsktalende, og de vedtog et racediskriminerende system, som senere blev kendt som apartheid. Fra 1970'erne blev apartheid-regimet svækket af den farvede befolknings modstand, international isolation og økonomisk tilbagegang. Apartheid blev formelt afskaffet i starten af 1990'erne, og det sorte befolkningsflertal fik demokratiske rettigheder. I 1994 blev Nelson Mandela landets første demokratisk valgte præsident. 1996 nedsatte regeringen den såkaldte Sandheds- og Forsoningskommission til at læge sårene efter undertrykkelsen. ANC vandt valget igen i 1999, og Thabo Mbeki fortsatte i præsidentembedet i stedet for Nelson Mandela. Han blev i 2009 afløst af Jacob Zuma.
Sydafrika har gennem aktivt diplomati forsøgt at udnytte landets internationale anerkendelse efter apartheidstyres ophør, til at tiltrække udenlandsk bistand, handel og investeringer. Men der er en lang vej at gå endnu. Landet er præget af eftervirkningerne fra apartheid med store sociale forskelle, fattigdom og stigende kriminalitet.

Geografi

Stort centralt højland, der er omkranset af forrevne bakker og smalle sletter ved kysterne. Sydafrika udgør den sydligste del af Afrika og har grænser til Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Swaziland og Zimbabwe. Landets areal er 1.228.376 kvadratkilometer, og den største by er Johannesburg (5,53 mio. indbyggere, 2003). Hovedstadsfunktionerne er delt mellem tre byer: administrativt centrum i Pretoria, parlamentet i Cape Town, højesteret i Bloemfontein.
Areal
1.219.090 km2; heraf, land: 1.214.470 km2 og vand: 4.620 km2
Landegrænser
I alt: 4.862 km. Grænselande: Botswana 1.840 km, Lesotho 909 km, Mozambique 491 km, Namibia 967 km, Swaziland 430 km, Zimbabwe 225 km.
Kystlinje
2.798 km
Klima
Middeltørt. Subtropisk langs østkysten. Solrige dage og kolde nætter.
Højeste og laveste punkt
Laveste punkt: Atlanterhavet 0 m
Højeste punkt: Njesuthi 3.408 m
Råstoffer
Guld, krom, antimon, kul, jernmalm, mangan, nikkel, fosfat, tin, uran, diamanter, platin, kobber, vanadium, salt og naturgas.
Miljø
Udbuddet af vand kan ikke følge med den stigende efterspørgsel, på grund af få floder og søer, og stigende forurening fra landbruget og byerne. Desuden er der problemer med jorderosion, ørkendannelse og luftforurening, der fører til syreregn.   

Befolkningen

Indbyggere i alt
49.052.489
Aldersfordeling
0-14 år: 28,9 % (mænd 7.093.328 / kvinder 7.061.579)
15-64 år: 65,8 % (mænd 16.275.424 / kvinder 15.984.181)
65 år og derover: 5,4 % (mænd 1.075.117 / kvinder 1.562.860)
Befolkningstilvækst
0,281 % årligt
Fødsler
19,93 fødsler pr. 1.000 indbyggere
Dødsfald
16,99 dødsfald pr. 1.000 indbyggere
Spædbarnsdødelighed
44,42 dødsfald pr. 1.000 levendefødte
Fertilitetsrate
2,38 fødte børn pr. kvinde
Forventet levetid
Hele befolkningen: 48,98 år 
Mænd: 49,81 år
Kvinder: 48,13 år
Hiv-/aids-smittede
5,7 mio. mennesker
Antal aids-dødsfald pr. år
350.000
Etniske grupper
Sorte afrikanere 79 %, hvide 9,6 %, farvede 8,9 %, Indiske/asiatiske 2,5 %
Religion
Zion Kristne 11.1 %, Pentecostal/Charismatic 8.2 %, Katolikker 7.1 %, Methodister 6.8 %, Dutch Reformed 6.7 %, Anglican 3.8 %, Muslim 1.5 %, andre kristne 36 %, andre 2.3 %, uspecificerede 1.4 %, ingen 15.1 %
Sprog
IsiZulu 23.8 %, IsiXhosa 17.6 %, Afrikaans 13.3 %, Sepedi 9.4 %, English 8.2 %, Setswana 8.2 %, Sesotho 7.9 %, Xitsonga 4.4 %, andre 7.2 %
Uddannelse
86,4 % af befolkningen over 15 år kan læse
 
Regering
Styreform
Republik
Hovedstad
Administrativt centrum i Pretoria, parlamentet i Cape Town og højesteret i Bloemfontein.
Valgret
18 år
 
Økonomi
Sydafrika er et mellemindkomstland med et voksende marked og mange naturressourcer. Finanssektoren, det juridiske system, infrastrukturen, energisektoren og børsen er veludviklede. Alligevel har den økonomiske vækst ikke været stærk nok til at sænke den meget høje arbejdsløshed. Trods en disciplineret økonomisk politik er investeringsniveauet, herunder udenlandske investeringer, skuffende lavt. HIV/AIDS-epidemien har store negative socioøkonomiske konsekvenser på arbejdsmarkedet og på de offentlige budgetter. Arven fra apartheid præger også den økonomiske situation: Sydafrika har nogle af de største sociale og økonomiske forskelle i verden, og forbedringerne i levevilkår for det store sorte befolkningsflertal har indtil nu været forholdsvis beskedne.
Befolkning under fattigdomsgrænsen
50 %
Arbejdsstyrke
17,79 mio.
Fordelt på erhverv:
Landbrug: 9 %, industri: 26 %, serviceerhverv: 65 %
Arbejdsløshedsprocent
22,9 %
Industri
Minedrift (verdens største produktion af platin, guld, krom), bildele, metalprodukter, tekstiler, jern og stål, kemikalier, gødning, madvarer, reparation af handelsflåder.
Landbrugsprodukter
Majs, hvede, sukkerrør, frugt, grøntsager, oksekød, fjerkræ, fårekød, mejeriprodukter og uld.
Eksport
492,35 mia. kr.
Eksportvarer
Guld, diamanter, platin, andre metaller og mineraler, maskiner og udstyr til maskiner.
Største samhandelspartnere (eksport)
Japan 11,1 %, USA 11,1 %, Tyskland 8 %, Storbritannien 6,8 %, Kina 6 %, Holland 5,2 %
Import
517,79 mia. kr.
Importvarer
Maskiner og tilbehør, kemikalier, råolie, videnskabelige instrumenter, fødevarer.
Største handelspartnere (import)
Tyskland 11,2 %, Kina 11,1 %, USA 7,9 %, Saudi Arabien 6,2 %, Japan 5,5 %, Storbritannien 4 %
Udlandsgæld
410,54 mia. kr.
 
Transport
Jernbanelinjer
20.872 km
Motor- og hovedveje, asfalterede
73.506 km
Uasfalterede veje
288.593 km
Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net