Tanzania

Historie
Fund af cirka to millioner år gamle fossile menneskerester vidner om, at der længe har boet mennesker, hvor Tanzania nu ligger. Portugisere kom til området og fordrev arabiske handlende i slutningen af det 15. århundrede og beholdt herredømmet indtil midten af det 17. århundrede, hvor Oman overtog kontrollen. Cirka 1840 flyttede Omans hersker hovedstaden til øen Zanzibar, som blev et selvstændigt sultanat. Briterne sikrede sig Zanzibar i 1890. På fastlandet, Tanganyika, øgede Tyskland sine interesser og sikrede sig efterhånden hele Tanganyika. I 1885 blev området til Tysk Østafrika. Britiske og tyske styrker slog i 1905 et oprør i Tanganyika ned; det anslås, at over 100.000 afrikanere døde i kamp eller af sult og sygdom. Efter Første Verdenskrig mistede Tyskland sine besiddelser i Afrika, og briterne overtog Tanganyika.

I 1961 opnåede Tanganyika selvstændighed efter forhandlinger og afkoloniseringsprocessen var dermed mindre brutal end i de lande, hvor væbnet befrielseskamp mod kolonisatorerne var nødvendig. Efterfølgende fik Zanzibar selvstændighed i 1963, og året efter blev landene forenet under navnet Tanzania. Landets første præsident, Julius Nyerere, indførte en afrikansk socialistisk politik i landet, som blev ført, indtil Nyere trak sig tilbage til fordel for Ali Hassan Mwinyi i 1985. Magtskiftet medførte reformer, som gjorde, at Tanzania begyndte at modtage lån og hjælp fra udlandet.

Tanzania var i begyndelsen en et-partistat, og først i 1995 blev der afholdt flerpartivalg. Her blev Benjamin Mkapa landets præsident. Mkapa var dog fra det tidligere, enerådende regeringsparti, og internationale observatører erklærede, at der havde fundet valgsvindel sted. Regeringspartet beholdt magten ved næste valg i 2000, som blev efterfulgt af voldsomme uroligheder på Zanzibar pga. utilfredshed med uregelmæssigheder ved valget og politisk motiveret vold. Næste valg afholdes i oktober 2005.

Tanzania har modtaget store antal flygtninge fra de konfliktplagede nabolande. Omkring 400.000 flygtninge fra især Burundi og DR Congo lever i landet.

 

Geografi
Sletter langs kysten. Centralt et plateau, mens den sydlige og nordlige del af Tanzania er højland. Kilimanjaro, Afrikas højeste bjerg, ligger i Tanzania.

Placering
Tanzania ligger i det østlige Afrika ud til Det Indiske Ocean mellem Mozambique i syd og Kenya i nord. Herudover har Tanzania grænser til Burundi, DR Congo, Malawi, Rwanda, Uganda og Zambia.

Areal
945.087 km²

Hovedstad
Den officielle hovedstad hedder Dodoma (330.000 indbyggere), men Dar es Salaam er landets største by med flere end 2,5 millioner indbyggere og fungerer i praksis som hovedstad. 

Højeste punkt
Kilimanjaro 5.895 m over havets overflade.

Laveste punkt
Indiske Ocean 0 m over havets overflade.

Klima
Varierer fra tropisk klima ved kysten til tempereret klima i højlandet.

 

Befolkningen
Befolkningsgrupper
Fastlandet: Indfødte afrikanere 99 pct. (95 pct. bantuer bestående af mere end 130 forskellige stammer), andre 1 pct. (asiater, europæere og arabere).
Zanzibar: Arabere, indfødte afrikanere og blandede arabere-afrikanere.

Sprog
Kiswahili eller swahili (officielt), siunguja (swahili på Zanzibar), engelsk (officielt, det primære handelssprog, administrationens og de højtuddannedes sprog), arabisk (meget udbredt på Zanzibar). Herudover tales mange lokale sprog. Kiswahili (swahili) er bantu af oprindelse, men henter både struktur og mange udtryk fra blandt andet engelsk og arabisk. De fleste indbyggere i Tanzania har et af de lokale sprog som hovedsprog.

Befolkningstal
36,8 mio. indbyggere

Befolkningstilvækst
1,83pct.

Fødsler
38,16 fødsler pr. 1.000 indbyggere

Dødsfald
16,71 dødsfald pr. 1.000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed
98,54 dødsfald pr. 1.000 levendefødte

Fertilitetsrate
5,06 fødte børn pr. kvinde

Forventet levetid
Hele befolkningen: 45,24 år.
Mænd: 44,56 år.
Kvinder: 45,94 år

 

Sundhed
HIV/AIDS-smittede
8,8 pct. eller 1,6 mio. mennesker

Antal AIDS-dødsfald pr. år
160.000

Andre sygdomme
Højrisikoland. Mad- eller drikkevandsbårne sygdomme: bakteriel diarré, hepatitis A og tyfus. Vandbårne sygdomme: Schistosomiasis (parasitinfektion). Herudover er der høj risiko for malaria, Rift Valley-feber og pest i nogle områder.

Adgang til rent drikkevand
68 pct.

Uddannelse
21,8 pct. analfabeter

Jernbanelinjer

3690 km

Motor- og hovedveje, asfalterede
3704 km

Uasfalterede veje
84.496 km

 

Religion
Fastlandet: Kristne 30 pct., muslimer 35 pct., oprindelige, indfødte religioner 35 pct.
Zanzibar: over 99 pct. muslimer.

 

Styreform
Republik

 

Økonomi
Tanzania er et af verdens fattigste lande. Landets økonomi er totalt afhængig af landbruget, som bidrager med omkring 85 procent af landets eksport. Grundet topografiske og klimatiske betingelser er det kun fire procent af jorden, som er dyrkbar. Regeringen har forsøgt at forbedre landets infrastruktur samt at skabe en større bredde i produktionen, således at landbruget ikke forbliver altdominerende. 25 procent af landets BNP består af bistand fra udlandet.

Møntfod
1 tanzaniansk shilling = 0,005689 kr.

Befolkning under fattigdomsgrænsen
36 pct.

Arbejdsstyrke
19 mio.

Arbejdsstyrke fordelt på erhverv
Landbrug: 80 pct., industri og serviceerhverv: 20 pct.

Industri
Forabejdning af landbrugsprodukter (f.eks. sukker, øl, cigaretter o.l.), minedrift (diamanter, guld og jernmalm), olie-raffinering, sko, cement, beklædning, træprodukter, gødning og salt.

Landbrugsprodukter
Kaffe, sisal, te, bomuld, pyrethrum (insektmiddel), cashewnødder, tobak, kryddernelliker, majs, hvede, cassava, bananer, frugt, grøntsager, kvæg, får og geder.

Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net