USA

Historie

Storbritanniens kolonier i Amerika erklærede sig uafhængige i 1776 og blev anerkendt som den nye nation United States of America i 1783. I løbet af det 19. og det 20. århundrede blev 37 nye stater tilføjet til de oprindelige 13, efterhånden som USA kom til at strække sig over hele Nordamerika. Fra 1861-65 var landet kastet ud i borgerkrig mellem nord- og sydstaterne, mens det i 1930'erne var den store depression, der rystede landet. USA var på den sejrende side i både 1. og 2. Verdenskrig, og efter afslutningen på den kolde krig omkring 1990, stod landet tilbage som verdens absolut mest magtfulde land.  

Barack Obama blev valgt den 4. november 2008 og indsat som USA's 44. præsident den 20. januar 2009. Det demokratiske parti besidder flertallet i begge Kongressens kamre, et flertal som blev udbygget ved de kongresvalg, som gennemførtes samtidig med præsidentvalget i efteråret 2008.

Præsident Obama står nu foran en omfattende indenrigspolitisk dagsorden domineret af den økonomiske nedgang i USA og internationalt. I tillæg til den økonomiske politik ventes Obama-administrationen indenrigspolitisk at fokusere på bl.a. reformer på sundhedsområdet, styrkelse af uddannelsessystemet samt klima- og energipolitik. Endvidere ventes præsidenten at iværksætte en række ændringer på det retspolitiske område.

Geografi

USA ligger i Nordamerika med grænser til Atlanterhavet, Stillehavet, Canada og Mexico, med en kystlinje på 19.924 km. USA's naturressourcer består af kul, kobber, bly, molybdæn, fosfat, uran, bauxit, guld, jern, kviksølv, nikkel, potaske, sølv, tungsten, zink, olie, naturgas, tømmer. Hovedstaden er Washington D.C. (582.000 indbyggere), og landets areal er 9,6 millioner kvadratkilometer.

Klima

Klimaet er hovedsageligt tempereret, men tropisk i Hawaii og Florida, og arktisk i Alaska. Det er halvtørt på prærien vest for Mississippi og tørt længere sydvest på.

Miljø

Luftforurening resulterer i syreregn i både USA og Canada; USA er det land i verden, der udleder mest CO2 fra afbrænding af fossile energikilder. Forurening af vandet fra udløb af pesticider og gødning. USA har meget begrænsede ressourcer af frisk vand i store dele af de vestlige stater, hvilket kræver en god udnyttelse af det, der er.

Befolkningen

68 pct. af europæisk afstamning, 14 pct. af latinamerikansk afstamning, 13 pct. sorte, 5 pct. øvrige. Sproget er engelsk.

Befolkning
307 millioner

Befolkningstilvækst
0, 975 % pr. år

Fødsler
14,18 pr. 1000 indbyggere

Dødsfald
8,27 pr. 1000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed
6,26 pr. 1000 fødsler

Fertilitetsrate
2,05 børn pr. kvinde

Forventet levetid
Hele befolkningen: 78,11 år
Mænd: 75,65 år
Kvinder: 80,69 år

Sundhed

HIV-/AIDS-smittede
0,6 % eller 1,2 millioner

Antal AIDS-dødsfald pr. år
22.000

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
226.612 km

Motor- og hovedveje
6.465.799 km

Uasfalterede veje
2.255.964 km

Uddannelse
99 % af befolkningen over 15 år kan læse og skrive.

 Religion

Ingen statsreligion. 86 pct. identificerer sig med en religiøs retning, heraf 89 pct. kristne, 2 pct. jøder, under 1 pct. muslimer.

Styreform

Præsidentielt demokrati. Statsoverhoved: Præsident Barack Obama (demokrat). Valgt til første periode i november 2008.

Økonomi

USA's økonomi er i recession. Det blev i løbet af 2007 tydeligt, at velstandsstigningerne i løbet af de forudgående år var baseret på uholdbare stigninger i priserne på boliger og finansielle aktiver. De finansielle institutioner oplevede store tab, og den amerikanske økonomi gik officielt i recession i december 2007. Lavkonjunkturen fortsatte i 2008, og væksten forventes i 2009 at være negativ. Arbejdsløsheden steg i løbet af 2008 med 2,3 procent til 7,2 procent. Arbejdsløsheden forventes at nå 9 procent i løbet af 2009. Den naturlige vækstrate forventes for USA at ligge omkring 3 procent.

Møntfod
1 US Dollar = 5,75 danske kroner

Befolkning under fattigdomsgrænsen
12 % (ikke angivet hvilken fattigdomsgrænse der er anvendt)

Arbejdsstyrke
155,2 millioner, herunder er også arbejdsløse inkluderet

Fordelt på erhverv
Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,6 %, fabriksarbejde, udvinding af råstoffer, transport og håndværk 22,6 %, ledelse, akademikere og teknikere 35,5 %, salg og kontorarbejde 24,8 %, andre services 16,5 %

Arbejdsløshedsprocent
7,2

Eksport
1,38 billioner dollars

Eksportvarer
Soyabønner, frugt, majs, kemikalier, fly, bildele, computere, udstyr til telekommunikation, medicin

Største samhandelspartnere (eksport)
Canada 21,4 %, Mexico 11,7 %, Kina 5,6 %, Japan 5,4 %, UK 4,3 %, Tyskland 4,3 %

Import 
2,2 billioner dollars

Importvarer
Landbrugsprodukter, udstyr til industri, olie, computere, udstyr til telekommunikation, bildele, kontormaskiner, biler, medicin, møbler, legetøj.

Største handelspartnere (import)
Kina 16,9 %, Canada 15,7 %, Mexico 10,6 %, Japan 7,4 %, Tyskland 4,8 %

Udlandsgæld
12,25 billioner dollars
Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net