Vietnam

Historie
Området blev ca. 100 e.Kr. en del af det kinesiske Han-dynasti, og det selvstændige rige Dai Viet opstod først omkring år 900. Dette rige modstod mongolske og kinesiske invasioner og ekspanderede selv sydpå. I 1802 vandt Nguyen-familien magtkampen i riget, og et nyt rige kaldet Viêt Nam blev til. I 1858 kom franskmændene til landet og gennemførte gradvis en kolonisering i de følgende 30 år. Japanerne besatte landet fra 1941-1945, og i denne periode blev modstandsbevægelsen Viet Minh til som en front mod både Frankrig og Japan. De centrale figurer i Viet Minh var kommunister, og lederen Ho Chi Minh udråbte i 1945 Den Demokratiske Republik Vietnam. Franskmændene tog kampen op men måtte overgive sig i 1954. Det blev besluttet internationalt, at landet skulle deles på den 17. breddegrad indtil næste valg. I mellemtiden tog Ho Chi Minh kontrol over Nordvietnam, og Ngo Dinh Diem fik magten i Sydvietnam. I de følgende år knyttede Sydvietnam tætte bånd med USA, og da Diem saboterede det planlagte valg, udviklede situationen sig til krig med amerikansk støtte til Sydvietnam. I 1975 vandt Nordvietnam krigen, og i 1976 blev landet genforenet. Det kommunistiske styre indledte pga. økonomiske vanskeligheder diverse markedsøkonomiske reformer i 1980'erne, hvilket blev forstærket efter Sovjetunionens fald i 1989. De internationale relationer er normaliseret, og landet er nu medlem af ASEAN. Asiens økonomiske krise i 1997-1999 har dog bremset op for reformernes hast, og der hersker udbredt skepsis over for globaliseringen. De politiske reformer går langsomt, men der har indfundet sig en større grad af frihed og sikkerhed pga. ny lovgivning.

Geografi

Landet grænser til Kina, Cambodja og Laos, og det ligger ud til Tonkinbugten, Thailandbugten og Det Sydkinesiske Hav. Arealet er på 329.600 kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Hanoi.

Klima

Tropisk i syd, monsunklima i nord med en varm, regnfuld sæson (maj til september) og en varm, tør sæson (oktober til marts).

Miljø

Skovrydning og erosion pga. svedjebrug og tømmerhugst, vandforurening og overfiskeri, grundvandsforurening, stigende urbanisering og befolkningsmigration forværrer miljøet i Hanoi og Ho Chi Minh City.

Befolkningen

Befolkningen består primært af vietnamesere (ca. 90 %), og den resterende gruppe udgøres af bl.a. kinesere, hmong, thai, khmer, cham samt bjergstammer. Der er officielt 54 etniske minoriteter i landet. Vietnamesisk er det officielle sprog, og engelsk vinder udbredelse som andetsprog. Hertil kommer fransk, kinesisk, khmer samt lokale dialekter som f.eks. mon-khmer og malayo-polynesisk. Der er i alt 93 sprog i Vietnam.

Befolkning
82,7 millioner

Befolkningstilvækst
1,35 % pr. år

Fødsler
20,2 pr. 1000 indbyggere

Dødsfald
6,4 pr. 1000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed
33,6 pr. 1000 levendefødte

Fertilitetsrate
2,3 børn pr. kvinde

Forventet levetid
mænd: 66,9 år, kvinder: 71,6 år

Jernbanelinjer
2600 km

Motor- og hovedveje
23.418 km

Uasfalterede veje
69.882 km

Uddannelse

95,8 % af mændene og 92,3 % af kvinderne over 15 år kan læse og skrive

Religion

Over halvdelen af befolkningen er buddhister. Hertil kommer kongfuzianisme, taoisme, forfædrekult, den synkretistiske religion cao-dai, neobuddhisme, kristendom, islam og animisme. Pga. det kommunistiske styre er der dog mange sekulære.

Styreform

Republik med kommunistisk ét-partisystem

Økonomi

Som følge af liberaliseringer særligt i landbrugssektoren er fattigdommen i landet faldet og levevilkårene steget. Vietnam havde høj økonomisk vækst i nogle år indtil krisen i Asien i slutningen af 1990'erne. I starten af det nye årtusind er væksten dog igen forøget.

Møntfod
Dong. 1000 dong = 0,4 danske kroner

Befolkning under fattigdomsgrænsen
37 %

Arbejdsstyrke
38,2 millioner

Fordelt på erhverv
landbrug 63 %, industri og service 37 %

Arbejdsløshedsprocent
25 %

Industri
madforarbejdning, klæder, fodtøj, maskinbyggeri, minedrift, cement, kemisk gødning, glas, dæk, olie, kul, stål, papir.

Landbrugsprodukter
ris, majs, kartofler, gummi, sojabønner, kaffe, te, bananer, sukker, fjerkræ, svin, fisk.

Eksport
120 milliarder kroner

Eksportvarer
råolie, fisk, ris, kaffe, gummi, te, klæder, fodtøj.

Største samhandelspartnere (eksport)
USA (15 %), Japan (14,6 %), Australien (7,5 %), Kina (6,4 %), Tyskland (6,4 %)

Import
136 milliarder kroner

Importvarer
maskiner og udstyr, olieprodukter, gødning, stålprodukter, bomuld, korn, cement, motorcykler.

Største handelspartnere (import)
Taiwan (12,6 %), Syd Korea (12,3 %), Kina (11,8 %), Japan (11,7 %), (Singapore (11,4 %)

Udlandsgæld
85,4 milliarder kroner

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
ca. 140 kroner
Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net