Zambia

Historie
Zambia bestod af tre kongedømmer, da europæerne kom til landet. Portugiserne begyndte at drive handel med området i begyndelsen af 1500-tallet. Briterne indvandrede til landet i midten af 1800-tallet. I 1890 fik et stort britisk firma, "British South Africa Company", rettighederne til at udnytte områdets ressourcer. I de følgende år sikrede firmaet sig på brutal vis herredømmet i et stort område (det nuværende Zimbabwe og Zambia), og området fik i 1895 navnet Rhodesia, opkaldt efter firmaets ejer Cecil Rhodes. I 1911 blev Rhodesia delt i Syd- og Nordrhodesia. 

Nordrhodesia (Zambia) blev britisk kronkoloni i 1924. Landets ressourcer medførte en velstand, som imidlertid var forbeholdt et lille mindretal af hvide. Fagforeninger var forbudte, men afrikanerne organiserede sig i foreninger, som gjorde modstand mod briterne. 

Landet fik sin selvstændighed i 1964 og skiftede navn til Zambia. Landets første præsident, Kenneth Kaunda, nationaliserede landets vigtige kobberminer og gjorde i 1973 landet til en et-partistat. Faldende kobberpriser førte til voksende uro, og i 1991 bøjede Kaunda sig og afholdt flerpartivalg. Fagforeningslederen Frederick Chiluba vandt valget. Levy Mwanawasa afløste Chiluba som præsident i 2001.

Geografi

Zambia grænser op til Angola, Congo-Kinshasa, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania og Zimbabwe. Landet er på 752.614 kvadratkilometer, og hovedstaden er Lusaka.

Klima

Tropisk. Regntiden er fra oktober til april.

Miljø

Luftforurening og efterfølgende syreregn i områder med mineraludvindelse og raffinering. Kemiske udledninger til vandskel. Krybskytteri er en alvorlig trussel mod næsehorn, elefanter, antiloper og store kattedyr. Skovrydning medfører jorderosion og ørkendannelse. Mangel på ordentlige vandrensningsanlæg udgør en trussel mod indbyggernes helbred.

Befolkningen

Cirka 99 pct. af befolkningen er afrikanere, fordelt på over 70 forskellige folkeslag. Lidt over én pct. er af europæisk afstamning. De tre største afrikanske befolkningsgrupper er tonga , bemba og lozi. Det officielle sprog er engelsk, men der tales mere end 70 forskellige afrikanske sprog. AIDS forårsager mange dødsfald i Zambia, hvilket der er taget højde for i de anslåede værdier for befolkningsudviklingen.

Befolkning
10,5 millioner

Befolkningstilvækst
1,5 pct. pr. år

Fødsler
39 pr. 1000 indbyggere

Dødsfald
24,4 pr. 1000 indbyggere

Spædbarnsdødelighed
98,4 pr. 1000 levendefødte

Fertilitetsrate
5,1 børn pr. kvinde

Forventet levetid
Mænd: 35,2 år, kvinder: 35,2 år

Jernbanelinjer
2173 km

Motor- og hovedveje med/uden asfalt
Veje totalt: 66.781 km

Uddannelse

85,7 pct. af mændene og 72,6 pct. af kvinderne over 15 år kan læse.

Religion

Mellem 50-75 pct. kristne, 24-49 pct. muslimer og hinduer, og 1 pct. har andre religioner.

Styreform

Republik med flerpartidemokrati.

Økonomi

I den nordlige del af landet findes store forekomster af kobber. Der er industri nær minerne. De tidligere statsejede miner forsøger regeringen nu at privatisere for at forøge produktiviteten. Minerne er forgældede og nedslidte. Landbruget beskæftiger flest i Zambia. Der dyrkes bl.a. bomuld og tobak til eksport.

Møntfod
Zambia Kwacha (ZK) = 100 Negwe. 1000 Zambia Kwacha = 1,3 danske kroner

Befolkning under fattigdomsgrænsen
86 pct.

Arbejdsstyrke
4,3 millioner

Fordelt på erhverv
Landbrug 85 pct., industri 6 pct., service 9 pct.

Arbejdsløshedsprocent
50 pct.

Industri
Forarbejdning og udvinding af kobber, byggebranchen, fødevarer, drikkevarer, kemikalier, tekstiler, kunstgødning og havebrug.

Landbrugsprodukter
Majs, durra, ris, peanuts, solsikkefrø, grøntsager, tobak, bomuld, sukkerrør, kassava-mel (lavet fra roden af en tropisk plante), kvæg, geder, grise, fjerkræ, mælk, æg, dyreskind og kaffe.

Eksport
Ca. 6,3 mia. kroner

Eksportvarer
Kobber (55 pct.), kobolt, elektricitet, tobak, blomster og bomuld.

Største samhandelspartnere (eksport)
Sydafrika (27,8 pct.), Malawi (8,5 pct.), Thailand (7,6 pct.), Japan (7,5 pct.)

Import
6,8 mia. kroner

Importvarer
Maskineri, transportudstyr, råolie, elektricitet, kunstgødning, fødevarer og beklædningsgenstande.

Største handelspartnere (import)
Sydafrika (69,4 pct.), USA (3,3 pct.), (Kina 3,2 pct.)

Udlandsgæld
31,5 mia. kroner

International økonomisk bistand modtaget pr. indbygger
Ca. 416 kroner
Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net