Toldregler på rejsen

Der er forskellige regler alt efter, om du rejser inden for eller uden for EU. 

Der er også forskellige toldregler der gælder, alt efter din alder.

Hvis du har købt varer i et land uden for EU og mellemlander i et EU-land, gælder reglerne for varer købt i et land uden for EU.

SKAT skal have besked, hvis du medbringer pengebeløb, der svarer til mere end 10.000 euro ind eller ud af Danmark.

Hvis du ankommer fra et land uden for EU

Du skal betale told og afgifter, hvis du har købt for over et vist beløb. Der er særlige regler for eksempelvis tobak, spiritus og lægemidler. Samtidig er der varer, som du ikke må have med eller skal have en særlig tilladelse til.

Du må have varer med for højst 3.250 kr. uden at betale told og afgifter, hvis du ankommer med fly eller skib.

Du må have varer med for højst 2.250 kr., hvis du ankommer med andre transportformer.

Der er særlige regler for tobak, spiritus, motorbrændstof, lægemidler, kød og en række andre varer.

Reglerne gælder kun for varer, du fysisk har med, ikke for varer du fx sender med post.

Du skal være fyldt 17 år for at tage alkohol og tobak med til Danmark.

Kød, æg, mælk, ost og andre animalske fødevarer er ikke tilladte at indføre.

Lægemidler til mennesker og dyr. Du kan tage lægemidler med til dig selv for en kortere periode

Narkotika og varer, der kan bruges til at producere narkotika er naturligvis forbudt.

Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, våben og sprængstoffer, fyrværkeri, bekæmpelsesmidler er ikke tilladt. Dog kan du få en en særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen til at kunne indføre bekæmpelsesmidler som fx roundup, rottegift og træbeskyttelse. 
Hvis du ankommer fra et land i EU
Du kan frit tage varer købt i andre EU-lande med til Danmark, så længe, det er til eget brug. Der er dog grænser for, hvor meget tobak og alkohol du kan tage med hjem. For nogle ting (fx medicin) skal du have en særlig tilladelse.

Der er varer, som du ikke må have med eller skal have en særlig tilladelse til (fx medicin).

Hvis du har købt varer i et land uden for EU og mellemlander i et EU-land, gælder reglerne for varer købt i et land uden for EU.

Det er "eget brug", når det kun er dig, medlemmer af din husstand eller dine private gæster, der bruger varerne.

Hvis du for eksempel sælger varerne i en idrætsklub eller på en arbejdsplads, er de ikke til eget brug, og så skal du betale afgift af varerne. Du skal også betale afgift af varerne, hvis du tager dem med til eller for personer, der ikke er med på rejsen.

Hvem er med i EU?
Færøerne og Grønland regnes ikke for EU-lande. Det samme gælder De Kanariske Øer (fx Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote og Fuerteventura), Ålandsøerne og Kanaløerne. 

Når du ankommer til Danmark, skal du nogle steder gå igennem en rød eller en grøn kanal. Har du varer med, som du skal betale told og afgifter af, skal du henvende dig til SKAT i den røde kanal. Det gælder også, hvis du ikke ved, om du kan tage dine varer med uden at betale told og afgifter.

Er der ingen rød kanal, skal du henvende dig i toldekspeditionen, hvis du har varer med, som du skal betale told og afgifter af, eller hvis du ikke ved, om du skal betale told og afgifter.

Hvis du overtræder reglerne for, hvor meget du må have med uden at betale told og afgifter, får du en bøde. Som regel er bøden to gange det beløb, du skulle have betalt i told og afgifter. Ud over bøden skal du betale tolden og afgifterne.
Når du rejser til og fra Danmark, skal du altid give SKAT besked, hvis du har penge med, der samlet svarer til mere end 10.000 euro (ca. 75.000 kr.). Det gælder, uanset hvilken valuta du har med, og uanset om pengene er i for eksempel kontanter, rejsechecks eller værdipapirer.

Du giver SKAT besked ved at udfylde en blanket og aflevere den til dem dér, hvor du passerer grænsen.

Det er en god idé at udfylde blanketten og få den attesteret af SKAT i god tid, inden du skal af sted.

Du kan få en bøde og SKAT kan tilbageholde pengene, hvis du ikke giver dem besked.
 

Så meget alkohol og tobak må du tage med hjem fra ikke EU-lande

Tobak - du må medbringe:
 
Cigaretter 200 stk.
eller  
Cigarillos (max. 3 g/stk.) 100 stk.
eller  
Cigarer 50 stk.
eller  
Røgtobak 250 g
Alkohol - du må medbringe:
 
Spiritus (over 22 pct. alkohol samt drikkevarer tilsat spiritus)  1 liter
eller  
Hedvin (på eller under 22 pct. alkohol, fx portvin og sherry,
samt mousserende vin, som fx champagne)
 2 liter
 Bordvin (fx rød-, hvid- og rosévin)  4 liter
 Øl  16 liter
Motorbrændstof - du må medbringe:

10 liter motorbrændstof i reservedunke, ud over indholdet i dit køretøjs normale tank.


Så meget alkohol og tobak må du tage med hjem fra EU-lande

Regler for alle 16-17-årige
Tobak - du må medbringe:
Du skal være fyldt 18 for at tage tobak med.
Alkohol - du må medbringe:
Du må tage øl og vin med en styrke på op til 16,4 procent med til Danmark. Alkoholprocenten på fx øl og bordvin kan variere ud over grænsen på 16,4 procent.
Bordvin (fx rød-, hvid- og rosévin)  90 liter
Øl 110 liter
Regler for alle over 18 år
Tobak - du må medbringe: 
Cigaretter 800 stk.
eller  
Cigarillos (max. 3 g/stk.) 400 stk.
eller  
Cigarer 200 stk.
eller  
Røgtobak 1 kg
Alkohol - du må medbringe:
 
Spiritus (over 22 pct. alkohol samt drikkevarer tilsat spiritus)  10 liter
Hedvin (på eller under 22 pct. alkohol, fx portvin og sherry,
samt mousserende vin, som fx champagne)
 20 liter
 Bordvin (fx rød-, hvid- og rosévin)  90 liter
 Øl  110 liter

Ved brug af siden accepterer du at vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse - Copyright 2009-2019 - jancassoe@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net